Kétpettyes fülbemászó

Hazánkban nem túl gyakori, inkább hidegkedvelő faj, a Száka-hegyen nagy számban él az avarban.

Karcsú szöcske

Nyáron nagy mennyiségben található a gyepekben, hazánkban általánosan elterjedt.

Olaszsáska

A hátulsó szárnyán levő piros foltról és nagy termetéről jól felismerhető ez a kifejezetten gyakori sáskafaj, ami néha kártevőként is fellép.

Óriás acsa

Legnagyobb szitakötőnk, 2018-ban az év rovara, nem túl gyakori, de kóborlás közben bárhol elkerülhet.

Törékeny szúnyogpoloska

Kis termetű, valóban szúnyogra emlékeztető melegkedvelő poloskafaj, az utóbbi években egyre több helyen kerül elő.

Cinóber mezeipoloska

Feltűnő színezetű, elég nagy ragadozó mezeipoloska, nálunk a klímaváltozás egyik nyertese, réteken ma már gyakori.

Juhar-törpepoloska

Néhány éve tűnt fel hazánkban, de pl. Budapesten nagy számban él juharfákon.

Vállas poloska

Néhány éve még különleges ritkaság volt ez a jellegzetes apró címerespoloska, viszont ma már melegebb gyepekben sokfelé előkerül.

Közönséges énekeskabóca

Viszonylag kis termetű, de nagy hangú énekeskabóca faj, ma már a Balaton-felvidéken sokfelé hallható.

Amerikai lepkekabóca

Ez az Amerikából behurcolt, összetéveszthetetlen kabócafaj 2004-ben érte el hazánkat, azóta mindenfelé megtelepedett. Sok tápnövényű, jelentős kártevő már Magyarországon is.

Kis bábrabló

Zömök testű futrinka, lomberdőkben általánosan elterjedt ragadozó. Védett.

Bőrfutrinka

Legnagyobb testű futóbogarunk, szinte bárhol megtalálható. Ha megfogják, kellemetlen szagot bocsát ki. Védett faj.

Aranypettyes futrinka

Általánosan, de főleg tölgyesekben elterjedt futrinka, szárnyfedőinek aranyszínű gödröcskéiről kapta nevét. Védett.

Selymes futrinka

Évelő, alacsonytermetű, kopasz. Virágai fürtvirágzatot alkotnak, rózsaszínűek. Mészkedvelő. Védett.

Homoki bársonyfutó

Kevéssé ismert faj, nevével ellentétben inkább a Dunántúlon fordul elő délies kitettségű sztyepplejtőkön, előkerülése a Száka-hegy jó természetességét bizonyítja. Védett.

Sárgaszőrű temetőbogár

Hasonló rokonaival együtt jelentős szerepe van a dögök eltakarításában, lárvái ezekben fejlődnek. A Száka-hegyen messze a leggyakoribb dögbogár.

Lódarázsholyva

Nagytermetű elég ritka holyvánk, neve arra utal, hogy lódarázs fészkében fogyasztja a hulladékot.

Szarvasbogár

Legnagyobb testű, egyik legismertebb bogarunk, öreg tölgyesek jellemző faja, lárvája elhalt tölgyfában fejlődik. Védett.

Kisszarvasbogár

Mindenütt gyakori, sokféle fában kifejlődni képes, közismert szarvasbogár faj, védett.

Tavaszi álganéjtúró

Az egyik leggyakoribb feltűnő erdei bogárfaj, de nyílt területeken is előfordul. Lárvájával nagyon nagy szerepe van a trágya eltakarításában.

Lőcslábú galacsinhajtó

Esetlen mozgású kis ganéjtúrónk, de a trágyagombócokat, amibe petéit rakja, villámgyorsan görgeti hátrafelé. A Száka-hegyen tömegesen találtuk.

Orrszarvú bogár

Nagytestű védett bogárfaj, a szarvasbogárhoz hasonló életmódú, de nemcsak tölgyerődben, hanem akár fatelepen is képes kifejlődni a forgácsban.

Pompás virágbogár

Ragyogó fémzöld, korhadó fában fejlődő védett virágbogár faj. Előfordul a Száka-hegyen, de nem jár virágra, a lombkoronában röpköd.

Magyar gyászbogár

A Dunántúltól Boszniáig elterjedt ritka védett talajlakó bogarunk. A Száka-hegy gyászbogarai között legfeltűnőbb a korábban szintén ritka cirpelő gyászbogár.

Kék nünüke

Jellegzetes, gyakori faj, lárvája méhfészkekben élősködik. Közismert, hogy ha megfogják, csípős váladékot bocsát ki ízületein. A legtöbb nünükével ellentétben nem védett.

Feketenyakú szúfarkas

Feltűnő színezetű, leggyakoribb szúfarkasunk. Korhadó fák kérge alatt él, ahol bogárlárvákra vadászik.

Csinos tövisnyakúbogár

Feltűnően fésűs csápjáról elég jól felismerhető, száraz ágakban fejlődő faj. Európában szórványos elterjedésű, egyes országokban veszélyeztetett, nálunk is kifejezetten ritka, de nem védett.

Harlekinkatica

Ázsiából behurcolt katicabogár, mára mindenütt tömegessé vált. Sajnos visszaszorítja hazai katicáinkat, jelenléte nemkívánatos.

Fűzcincér

Virágokat is látogató, több színben előforduló, nem gyakori cincérfaj. Nevével ellentétben tölgyben, esetleg juhar vagy szil fajokban fejlődik. Hazánkban védett.

Kis hőscincér

A nagy hőscincérhez hasonló, de teljesen fekete és jóval kisebb állat. Az egyik leggyakoribb nagyobbfajta cincérfajunk, sokféle fában képes kifejlődni, védett, de egyáltalán nem veszélyeztetett.

Hosszúcsápú vércincér

Igen dekoratív piros-fekete cincér, de ritkán kerül szem elé. Meleg tölgyesek jellemző faja, hazánkban védett.

Hengeres szalmacincér

Apró termetű, karcsú, tarackbúza szárában fejlődő cincérfaj. Korábban ritkán került elő, ezért nyilváníthatták védetté, de ma már általánosan megtalálható a szántóföldektől a rétekig.

Kétszínű rekettyelevelész

Ez a kis tarka levélbogár hazánkban nem gyakori, de nem védett. Pillangósvirágúakon, különösen rekettyén él.

Zöldpikkelyes törpebarkó

Apró termetű talajlakó ormányosbogár, hazánkban elég ritka, de a Balaton-felvidéken sokfelé jellemző, a Száka-hegyen is nagy egyedszámmal fordul elő. Nem védett.

Chevrolat-rügylikasztó

Az ismert kártevő körte-rügylikasztó fajhoz hasonló, de galagonyán élő ritka ormányosbogarunk, nem védett.

Mexikói fűdarázs

Amerikából behurcolt lopódarázs faj, fűvel bélelt sárfészkét, amibe a lárváinak szánt megbénított szöcskéket rejti, gyakran rejtett üregekbe tapasztja. Feltehetően ezekkel került Európába.

Lódarázs

Egyik legnagyobb darazsunk, társasan él hatalmas papírmasé-fészkében. Nyugat-Európában helyenként megritkult és védett, nálunk ma is gyakori, nem veszélytelen faj.

Kerti poszméh

Közepesen gyakori poszméh faj, rokonaihoz hasonlóan kisebb családokban él, a Száka-hegyen is jellemző fontos beporzó.

Német skorpiólégy

A skorpiólegyek feltűnő, tarka szárnyú rovarok, nevüket hímjeik potrohvégi duzzadt fogókészülékéről kapták. Gyümölcsöket és döglött rovarokat egyaránt fogyaszt, gyakran pókhálóból elragadva, lárvája ugyancsak dögöt eszik. A Száka-hegyen ez volt a leggyakoribb faj.

Keleti törpebusalepke

Kis termetű, nem feltűnő busalepke. Hazánkban sokfelé előfordul, hernyója rózsaféléken (pl. pimpó, vérfű, szeder) él. Védett faj.

Kardoslepke

Az egyik legszebb hazai pillangó faj, hernyója csonthéjasokon, így kökényen is fejlődik. Védett, de nem különösebben ritka.

Kis apollólepke

Felületesen a káposztalepkére emlékeztető pillangó faj, üde erdőkben keltike fajokon fejlődik. Védett, de nem veszélyeztetett.

Tölgyfa-csücsköslepke

Kevéssé feltűnő boglárkalepke. Rokonaival, így a Száka-hegyen is megtalálható kökény-csücsköslepkével (S. spini) együtt a nevének megfelelő fa leveleit fogyasztja hernyója. Ha nem is ritka, de nem gyakori védett fajok.

Nappali pávaszem

Korábban tömegesen fordult elő hazánkban, hernyója csalánon fejlődik. Megritkulása talán a klímaváltozással járó kiszámíthatatlan időjárásra is visszavezethető. Védett.

Nagy rókalepke

Főleg fűzfákon fejlődő feltűnő faj, az utóbbi évtizedekben erősen megritkult. Védett.

Ibolya-gyöngyházlepke

Meleg déli lejtőkön és homokterületeinken elterjedt tarkalepke, hernyója ibolyán fejlődik. Nem gyakori, védelme indokolt.

Gyapottok-bagolylepke

Hazánkban korábban csak ritkán feltűnő, mára a klímaváltozás miatt általánosan megtelepedett, jelentős kártevővé vált sok tápnövényű, nappal is repülő bagolylepke.

Barna varangy

Közismert, gyakori, de talán küllemének és mérgező voltának köszönhetően nem túl népszerű békafaj. Inkább éjszakai állat, nappal rejtőzködik. Mint minden kétéltű, védett.

Erdei béka

Egyik leggyakrabban látható békánk, melegkedvelő, valóban elsősorban erdei faj. Barna állat, a hasonló fajoktól hosszú lába is megkülönbözteti, a legjobban ugró hazai béka. Védett.

Zöld gyík

A kifejlett egyedek feltűnő zöld színűek. Leginkább a melegebb élőhelyeket, erdőket, sziklagyepeket, homokterületeket egyaránt kedveli. Védett.

Egerészölyv

Leggyakoribb, nagyon változatos színezetű ragadozó madarunk. A Száka-hegyen is gyakran látható, de hallhatjuk jellegzetes kiáltását is. Védett.

Vörös vércse

Leggyakoribb sólyomfélénk, akár lakott területeken is megtelepszik. Jelenlétét egyszer észleltük a Száka-hegyen. Védett.

Vadgerle

A ma már jobban ismert balkáni gerlétől kissé tarkább színe és jellegzetes hangja („turtur”) is megkülönbözteti. Védett.

Kakukk

Hazánkban általánosan elterjedt fészekparazita madár, jellegzetes hangját a Száka-hegy erdeiből is lehet hallani. Védett.

Gyurgyalag

Az egyik legtarkább hazai madárfaj, főleg darazsakat-méheket fogyaszt. Fészkét lösz- és homokfalakba építi. Ezt nem találtuk meg, de hangját többször hallottuk. Fokozottan védett.

Szalakóta

Rendkívül tarka, igen mutatós madár, alapvetően az Alföldön található, odúlakó és rovarevő. Az egyik legértékesebb és legmeglepőbb tagja a hegy faunájának.

Nagy fakopáncs

Középtermetű harkályfaj, erdeinkben általánosan elterjedt, odúkészítése számos kisebb madarunknak biztosít fészkelőhelyet. Az itt szintén észlelt zöld küllőtől eltérően táplálékát is a fából szerzi. Mindkét faj védett.

Holló

Legnagyobb testű énekesmadarunk, dögevő. Amióta védett, állománya újra megnőtt, ma szinte mindenütt lehet találkozni vele, a Száka-hegyen is többször láttuk és hallottuk.

Szajkó

A varjúfélék viszonylag színes képviselője, mátyásmadárként sokan ismerik jellegzetes riasztó hangját. Gyakori, nem védett.

Sárgarigó

Különösen hímje élénk színű, közismert madár, hangja is jellegzetes. Az énekesmadarak többségéhez hasonlóan rovarevő, védett. Hangját többször hallottuk.

Széncinege

Az egyik leggyakoribb hazai madárfaj, a területen általánosan előfordul. Védett.

Molnárfecske

Valaha nagyon gyakori, a klímaváltozással is összefüggésben megritkult közismert madár, fészkét nem találtuk meg, valószínűleg a környéken lehet. Védett.

Csilpcsalp füzike

Apró termetű énekesmadár, igen ritkán látható, viszont az egyik leggyakrabban hallható madarunk, így a Száka-hegyen is. Védett.

Barátposzáta

Leggyakoribb poszátánk, erdős és bokros területen is előfordul, viszonylag könnyen felismerhető, viszont éneke igen sokféle lehet. Védett.

Csuszka

Jellegzetes mozgásáról (a fatörzsön többnyire lefelé halad), de hangjáról is jól felismerhető kis énekes, a Száka-hegyen is előfordul. Védett.

Énekes rigó

Hazánkban az itt ugyancsak élő fekete rigó (T. merula) után leggyakoribb rigófaj. Éneke igen változatos, a fekete rigóénál lágyabb. Mindkét faj védett.

Fülemüle

Jelentéktelen külsejű énekesmadár nagyon változatos, szép hanggal, mi is csak utóbbit észleltük. Védett.

Zöldike

Mind hangja, mind kinézete alapján jól felismerhető magevő énekesmadár. Sárgászöld színe az itt szintén élő kisebb csicsörkéhez valamelyest hasonlít. Védett.

Citromsármány

Sárga kistermetű énekesmadár, élénkebb színével és hangja alapján jól felismerhető, kifejezetten gyakori. Védett.

Vakond

Közismert, gyakori rovarevő emlős, túrását észleltük. Védett.

Keleti sün

Legnagyobb termetű, összetéveszthetetlen rovarevő emlősünk, mindenütt elterjedt. Védett.

Vörös mókus

Közkedvelt, fákon élő vegyes táplálkozású rágcsáló, lombos- és fenyőerdőkben is előfordul. Védett.

Száka-hegy

növényvilága

árlevelű len